Юлия Дойчева, 7 г.

Описание на проекта:
Банкнота през моите очи

2
Гласа