Яна Хаджиева, 10 г.

Описание на проекта:
Пазете семята, защото ще останете без дом. Преди мильони години Земята се е образувала от милярди малки атоми и частички,

89
Гласа