Александра Гаргова, 10 г.

Описание на проекта:
Аз реших да направя банкнота за децата, която може да се използва по целия свят. Тя е много цветна и интересна за гледане. Това е моята Лего банкнота

21
Гласа