Йордан Пламенов Георгиев, 9 г.

Описание на проекта:
За да остане Левски завинаги в паметта на българите.

2
Гласа