Георги Костадинов Костадинов, 8 г.

Описание на проекта:
Пчелнота Лице- Малкият герой, от когото зависи светът-Пчелата. Защитни елементи- знак за незрящи, Воден знак - пчела в шестограм, магическо мастило.

63
Гласа