Даниел Василев Василев, 8 г.

Описание на проекта:
Нестандартна стойност на банкнота с лика на Иван Вазов. При изготвянето на проекта е следеан стандартния изглед на съществуващите банкноти.

9
Гласа