Стефан Стойчев, 5 г.

Описание на проекта:
Проект за банкнота, която важи във всички морски градове по света. Номиналната стойност е 444 рибона. Банкнотата е издадена от Детска банка, клон Варна. Защитни елементи: релефна хартия, 3 печата за отличници, холограмна лента с дизайн на рибени люспи, сериен номер, както и подпис от Директора на Детската банка в клон Варна. Размер на проекта: 55х 35 см

255
Гласа