Радомир Ангелов, 9 г.

Описание на проекта:
Реших да нарисувам на моята паричка Георги Иванов. Първият българин летял в космоса. Избрах номинал 33 лева, защото Георги Иванов е летял с космическият кораба Съюз-33. Искам всички да знаят съвременните герои на България.

548
Гласа