Димитър Вълков, 9 г.

Описание на проекта:
Избрах Васил Левски, защото той е един от най-великите българи. Банкнотата е 35 лв., защото е загинал на 35 години. Има релефни елементи (35 и 3 кръгчета и триъгълниче), за да могат да я познават слепите хора.

129
Гласа