Симеон, 7 г.

Описание на проекта:
Симеон: "Реших моята банкнота да изглежда така, защото много харесвам морето..."

79
Гласа