Ивелина Иванова, 10 г.

Описание на проекта:
Банкнота, която може да се използва в България, САЩ и Италия.

2
Гласа