Светозара Василева, 5 г.

Описание на проекта:
Банкнота 100 лв

2
Гласа