Камен Терзийски, 11 г.

Описание на проекта:
Измислена банкнота с номинал от 3 лева, представяща поетът и революционер Пейо Яворов.

3
Гласа