Валерия Парашкевова, 9 г.

Описание на проекта:
На банкнотата е изобразена Райна Княгиня. Според Валерия има много достойни българки, чиито дела трябва да бъдат помнени и почитани.

35
Гласа