Адриана Йотова, 8 г.

Описание на проекта:
Банкнота по повод 175 години от раждането на Христо Ботев

23
Гласа