Мериан Антонова, 10 г.

Описание на проекта:
Проект на банкнота от 1000 лв с образа на Иван Вазов с фон българското знаме.

4
Гласа