Цвета Никол Теодорова Петрова, 11 г.

Описание на проекта:
Аз си представям една всемирна банка,която обхваща целия свят.И с моята банкнота от един всемир ние децата да можем да си купуваме всичко навсякъде.

18
Гласа