Никола Димитров, 9 г.

Описание на проекта:
Защитен знак: прозрачна птица. Отличителни знаци: бял облак, зелени дървета, червена роза.

102
Гласа