Кирил, 9 г.

Описание на проекта:
Банкнота от 30 лева.

2
Гласа