Радослав Петров, 11 г.

Описание на проекта:
Бъдещето На Роботите

18
Гласа