Илия Йорданов, 11 г.

Описание на проекта:
Както пчелите са необходими за живота на Земята, така и парите трябва да ги има като разменно средство.

4
Гласа