Денис Мутанов, 10 г.

Описание на проекта:
Проект на разменна стойност на банкнотата от 10 лв в страната на чудесата.

4
Гласа