Александра Василева, 10 г.

Описание на проекта:
Алекс нарисува мама като лик на своята банкнота

229
Гласа