Антраниг, 8 г.

Описание на проекта:
Всички хора в Европа ползват тази банкнота. Идеята на кораба е всички хора от Европа да са на едно място заедно и да живеят в мир. Капитана трябва да е уверен и разумен и да води кораба и другите напред.

51
Гласа