Виктория Иванова Тумбева, 12 г.

Описание на проекта:
Проекта за банкнота от съществуваща валута с лика на цар Симеон Велики. Компонентите и отличителните знаци, които включва са прабългарската розета и глаголица.

63
Гласа