Венцислав Стоянов Милчев, 7 г.

Описание на проекта:
Детската банка на Венци предлага банкнота от 20 лв с образа на синия таралеж Соник. Банкнотата има защитна лента, сериен номер с буквата на Венци.

8
Гласа