Избери своя фаворит

Гласуването е затворено

Публиката със своя вот изберира фаворит за голямата награда, наравно с победителя, излъчен от журито. Гласуването за участващите проекти е отворено от 1 до 20 май 2023 г. Проектът с най-много събрани гласове ще бъде обявен за Победител на публиката.

За гласуване е необходимо гласуващият да има валиден личен Facebook профил или Google профил, чрез който да извърши верификация на своя глас.

За един проект може да гласувате само веднъж. Всеки има право на до 10 гласа, с които да подкрепи различни свои любими участници и проекти.

При успешно гласуване отчитането на гласа става в реално време, като потребителят вижда и съобщение за успешен вот.