Научи

Начало » Научи » Децата и парите » Как да научим детето да спестява и да постига целите си?

Как да научим детето да спестява и да постига целите си?

#СемейниФинанси. Един проект на The Little Chief и Dir.bg.

Вероятно всяко дете има касичка от най-ранна възраст. Красиви и интересни са, за детето е забавно да пъха монетите в малкия отвор и и да слуша как подрънкват. Чрез касичката често се случва и първият непосредствен контакт на детето с истински пари.

Касичката, използвана по подходящ начин, може да бъде и прекрасен инструмент за обучение по полагане на цели и първи урок по спестяване. Финансовата грамотност започва на първо място с поставянето на правилните принципи и навици, а тяхната основа се гради от най-ранна възраст. Процесът на събиране на пари в касичка и то с конкретна цел учи на дисциплина и постоянство. Учи детето да планира напред и да разбира смисъла да отложи удовлетворяването на някакво желание, ако това ще доведе до нещо по-ценено. А поставянето и планирането на цели извън финансовата тема е ценно умение във всеки аспект на живота ни като зрели хора.

Ето няколко конкретни съвета как да използваме касичката като урок по спестяване и целеполагане:

1. Обсъждайте с детето разликата между нужди и желания

На теория и деца, и възрастни, могат да разграничат продукти и услуги, които определяме като задължителни за нашия нормален и здравословен живот (Нужда), от онези, които използваме, за да си доставим допълнително удоволствие, да се поглезим, да сме по-по-най (Желание). Но за изграждането на правилните финансови навици е важно не просто да разбираме разликата, а да я осъзнаваме като поведение. Това в зряла възраст помага да приоритизираме разходите и да планираме по-добре своя бюджет.

Отложеното задоволяване на желания учи на търпение, планиране, оценяване на стойността на парите. Умението да изчакаш, съзнателно да отложиш порива за задоволяване на всяко желание е особено ценно за малките деца. Това умение често липсва и у някои възрастни – искаме незабавни резултати и губим ентусиазъм, когато трябва да положим по-дълготрайно усилие.

Навикът на спестяването насочва вниманието точно към тези умения. Обикновено в касичката детето събира средства за своя мечтана покупка – за желание, което не може да бъде удовлетворено незабавно.

2. Помагайте на детето да постави своите финансови цели

Касичката е и урок по целеполагане. Поставянето и изпълнението на финансови цели често е трудно и за възрастните. Насочването на вниманието към темата от ранна възраст вярвам ще се отплати вбъдеще, като даде на детето по-стабилни умения по отношение на дефинирането на цели, проследяването им, дисциплината да не се отказваш.

За да има мотивация детето да спестява и да следи прогреса си, е важно не просто да пълни своята касичка, а да има зададена цел, към която се стреми – обикновено мечтана играчка, дреха, екскурзия или друго преживяване.

В първите стъпки ролята на родителя е да помогне на детето да определи цел, която е реалистична и съобразена с възрастта. Колкото по-малко е детето, толкова по-краткосрочна трябва да е целта. Малките деца трудно могат да проследят прогреса при дългосрочни цели, изморяват се, искат бързи резултати. За да бъдат стимулирани и ангажирани в процеса, трябва да виждат непосредствените резултати от своето усилие, иначе лесно могат да загубят ентусиазъм.

Прочети още

 

ЛЮБОПИТНО

Знаете ли откъде идва популярната форма на касичката-прасенце? На английски се нарича piggy bank. В английския думата pig има и друго значение, освен прасе. Така се наричат и всякакви глинени съдове. В Средновековието именно такива съдове са се ползвали за съхраняване на монети. Производството на първите прасенца-касичка идва по-късно, към края на 18 век.

Автор: Наталия Тодорова, The Little Chief. Публикувано в #Семейни финанси, Dir.bg.

Моята паричка. Учайствай в конкурса.
The Little Chief
The Little Chief
Моята паричка. Учайствай в конкурса.
The Little Chief

АБОНИРАЙ СЕ

За най-пълния бюлетин за детска финансова грамотност.