Научи

Начало » Научи » Децата и парите » Тестът PISA. 8 задачи, с които оценяват финансовата грамотност на 15-годишните

Тестът PISA. 8 задачи, с които оценяват финансовата грамотност на 15-годишните

PISA (Programme for International Student Assessment) е програма за международно оценяване на учениците, която се организира от ОИСР и обхваща 20 държави. Изследването се провежда веднъж на 3 години и оценява функционалната грамотност на 15-годишните в областите четене, математика и природни науки, финансова грамотност. Предстои да бъдат оповестени данните от реализираното през 2022 г. допитване сред младежите, което има за цел да проследи и отражението на пандемията върху техните умения и компетенции.

Предходното издание на PISA е с данни от 2018 г., когато България се нарежда на 16-о място сред 20 изследвани страни по отношение на нивото на финансова грамотност. Повече за резултатите от това изследване може да прочетете в нашия материал тук.

Тестът на PISA включва множество въпроси, като обследва социален статус, нагласи, достъп до информация, самооценка, интереси, опит и пр. Има и конкретни задачи и казуси, които наслагват върху тази картина представа за реалните умения и компетенции на учениците. Задачите и казусите са разделени по ниво на трудност от 1 (най-лесни) до 5 (най-комплексни и трудни). Те оценяват доколко учениците имат разбиране за финансовите концепции и рискове, както и уменията им, за да вземат ефективни решения в различни финансови контексти.

Моята паричка. Учайствай в конкурса.
The Little Chief
The Little Chief
Моята паричка. Учайствай в конкурса.
The Little Chief

АБОНИРАЙ СЕ

За най-пълния бюлетин за детска финансова грамотност.