Научи

Начало » Научи » Децата и парите » 7 съвета как да ангажираме децата в управлението на семейния бюджет

7 съвета как да ангажираме децата в управлението на семейния бюджет

#СемейниФинанси. Един проект на The Little Chief и Dir.bg.

Често темата за личните финанси се избягва в семейството – било то защото родителите не се чувстват подготвени, защото не разпознават темата като приоритетна или не осъзнават ролята си в изграждането на финансовите навици и компетенции на децата си.

А базовите финансови навици се изграждат до голяма степен в детските и юношеските години по моделите, които пряко сме наблюдавали в нашето семейство, следвали сме като съвети от нашите родители.

Ето защо е важно като родители да се стремим да предадем на децата си основни принципи и умения по отношение на личните финанси, които ще са им полезни в по-късна възраст, когато те самите трябва да поемат отговорност за своя бюджет и да го управляват разумно.

Финансовата грамотност е житейско умение и като такова то се учи най-добре на практика, в движение, с лично участие в процеса на взимане на решения и управление на активите на семейството. В предходен материал разгледахме какви са подходящите финансови уроци за различните възрасти. Тук ще се спрем на няколко конкретни идеи за ангажиране на детето в управлението на семейния бюджет.

Поканете своето дете на масата за обсъждане и му поверете активна роля, съобразена с възрастта.

Говорете и обяснявайте решенията си

Ежедневно всеки от нас прави избори за парите си, взима рутинни и по-големи финансови решения. Обикновено го правим машинално, без да се замисляме, без да изразяваме мотивите си. Избираме по-голямата разфасовка прах за пране, защото излиза по-изгодно; купуваме месечна карта за градския транспорт вместо билетчета всеки ден; сравняваме тарифните планове на мобилните оператори, за да изберем подходящия за нас…

Опитайте следващия път да взимате тези решения на глас пред детето. В зависимост от възрастта може да прецените кои финансови въпроси и потребителски практики бихте могли да обсъдите заедно. Най-малките, още от предучилищна възраст, са достатъчно подготвени да осмислят изборите ни в магазина при рутинното пазаруване за семейството, докато по-големите могат да вземат активно участие в по-сложни теми, касаещи разходите на семейството.

Обяснете им своя модел на мисленекогато правите избор между различни алтернативи, каква информация събирате и откъде. Как са обвързани качеството, количеството, цената и времето – кога на кой от тези фактори даваме приоритет и защо. Правете заедно планове и списъци, обяснявайте разликата между нужди и желания.

Давайте личен пример

Децата попиват не това, което казваме, а това, което правим. Покажете им своя добър пример в управлението на семейния бюджет. Говорете с тях за начина, по който разпределяте разходите, взимате решения за инвестиции, управлявате парите си.

Демонстрирайте как вие самите управлявате баланса между удовлетворяването на нужди и желания в рамките на бюджета на семейството. Децата са свикнали да искат от нас и очакват, че удовлетворяването на техните желания е грижа на родителя. Може да дадете нова перспектива на своя подрастващ наследник, разказвайки му за вашите желания и как вие ги управлявате. Защо е важно да приоритизираме разходите, отлагайки съзнателно задоволяването на едно или друго желание, какъв план на спестяване и разходи правим, за да реализираме своя по-голяма мечтана покупка.

Насърчавайте спестяването

Спестяването учи на постоянство, дисциплина, поставяне и преследване на цели. Давайте личен пример, като показвате на детето за какво спестявате вие, как преследвате и постигате целите си. Насърчавайте го да отделя от своите средства (джобни, подаръци и пр.) за избрана от него цел и следете заедно прогреса. Може да направите своеобразно съревнование между членовете на семейството по отношение на постигането им.

Изследванията показват, че децата, които от малки са усвоили способността да отлагат задоволяването на желанията си и са осмислили концепцията на спестяването, се справят по-добре в управлението на личните си финанси и като възрастни.

За спестяването като урок по постигане на финансови цели може да прочетете тук.

Поставяйте общи цели

Може да развием още предходната тема за спестяването. Децата имат своите касички, родителите инвестиционни и спестовни цели… А защо не седнете заедно цялото семейство и не определите ваши общи финансови цели, за постигането на които ще се включи всеки един член на семейството?

Това може да е мечтана ваканция, ремонт на детската стая или ценна придобивка за дома, която ще използвате всички заедно, например. Начертайте план за реализирането на целта и заедно следете прогреса на всеки от членовете на семейството, мотивирайте се един друг. Децата биха били изключително горди да знаят, че имат своя принос към семейството.

Разглеждайте заедно сметките

Обикновено изхвърляме или бързо прибираме сметките за ток, вода, парно, телефон. Или отдавна сме се отказали от хартиените фактури и не получаваме такива.

Следващият път не бързайте да изпращате поредната сметка в коша. Използвайте я като повод за дискусия по отношение на комуналните разходи на семейството – на кого и защо плащаме, защо сумата се мени в различните сезони, можем ли да променим навиците си, за да оптимизираме тези сметки.

Същото може да направите и с касовите бележки от магазина при седмичното пазаруване, превръщайки ги в повод за дискусия по отношение на разходите на домакинството.

Дайте личен бюджет за управление

Джобните пари са първият личен бюджет, който детето само управлява. Определете правила, регулярност и сума за джобните и ги спазвайте стриктно. При по-малките деца това може да е ежедневно, по-късно на седмична база, а при по-големите на месец.

Помогнете на детето в тяхното разпределение – за нужди, за желания, за спестяване. Обсъждайте с него управлението на личния му бюджет, давайте му съвети от своя опит, но и го оставете да греши.

Обяснете някои базови финансови технологии

Още от 7 или 14-годишна възраст детето може да се сдобие със собствена банкова карта, така че може отрано да подхванете темата за банковите услуги и електронните пари.

Финансовите технологии са сфера, която е доста близка на следващото поколение. С по-големите спокойно може да обсъждате приложенията и инструментите, които използвате за управление на бюджета си, за инвестиции, за трансакции и пр. Ако детето вече разполага със свой личен бюджет, насърчете го на свой ред да проследява разходите си чрез приложение за бюджетиране – това би му създало навик и дисциплиниран подход като възрастен.

Забранени теми

Има и теми, които не е подходящо да обсъждаме с децата, особено на по-малка възраст. От една страна, защото могат да предизвикат излишна тревожност у неподготвеното дете. От друга страна, защото могат да застрашат сигурността на семейството. Ето някои такива теми:

  1. Финансовите задължения на семейството. Особено деца на по-малка възраст, едва ли са достатъчно подготвени да възприемат аналитично информация за размера на задълженията по ипотечни или потребителски кредити в семейството. Особено ако обслужването им е свързано с финансови притеснения и стрес за родителите, е най-добре детето да не участва в тези разговори.
  2. Колко точно пари изкарват родителите. Това е информация, която както при по-малките, така и при тийнейджърите, има опасност да бъде използвана като „оръжие“ в спор с връстници. Децата обикновено имат косвена идея за социалния статус на семейството и доходите на родителите през стандарта на живот и потреблението и това за по-малките е достатъчен ориентир.
  3. Колко пари имате в банковата си сметка или каква е стойността на инвестиционния ви портфейл. Отново, най-вече от съображения за конфиденциалност, не е необходимо детето да е запознато с конкретни суми и размери. В представата на детето те вероятно биха имали съвсем различни измерения. По-скоро е важно да знае принципите – че семейството заделя за инвестиции и спестявания, какви дългосрочни цели има и какво прави, за да ги постигне.
  4. Финансови проблеми. Включването на детето на масата на управление на семейния бюджет не означава участието му в абсолютно всички въпроси. Често родителите не се съобразяват и се карат пред децата по финансови въпроси, което може да доведе до излишен стрес у детето – особено ако е безучастен свидетел, получаващ откъслечна информация от споровете.

 

Автор: Наталия Тодорова, The Little Chief. Публикувано в Dir.bg.

Моята паричка. Учайствай в конкурса.
The Little Chief
The Little Chief
Моята паричка. Учайствай в конкурса.
The Little Chief

АБОНИРАЙ СЕ

За най-пълния бюлетин за детска финансова грамотност.