Научи

Начало » Научи » Образователни игри » Безплатен ресурс: Как да помогнем на децата да разберат какво означава цел и целеполагане?

Безплатен ресурс: Как да помогнем на децата да разберат какво означава цел и целеполагане?

Да научим децата как да си поставят цели и да създават план за тяхното постигане е важно житейско умение в много аспекти. Целеполагането означава развиване на аналитичност, математическо мислене, разбиране за благата и ресурсите, дисциплина и мотивация, уважение към усилията.

Поставянето и постигането на цели е основа и във финансовото образование на деца и възрастни. То е свързано с разпределението на личните ни финанси, приоритизирането на разходите, дългосрочното планиране и финансова свобода. Поставянето на цели при малките деца учи също така на разбирането за стойността на парите и разликата между нужди и желания.

Как да помогнем на децата да разберат какво означава цел и целеполагане?

Когато става въпрос за деца и за образователен процес по полагане и постигане на цели, е важно те да са желани от самите деца (за да имат мотивация) и да са краткосрочни (съобразени с възрастта, търпението и постоянството на детския интерес).

Аманда Гросман, сертифициран финансов консултант, представя целите като нещо, което искаме да бъдем, да направим или да притежаваме, но нямаме достатъчно ресурси, за да го изпълним веднага. Това е нещо, върху което можем да работим и да постигнем в бъдеще, фокусирайки се върху това именно какви ресурси ни трябват и как да си ги набавим – това може да е пари, време, нови умения, разрешение от родителя или всичко заедно.

Аманда предлага интересно и полезно упражнение, което да изпълним заедно с децата си, за да им помогнем да осмислят по-добре концепцията за поставяне и постигане на цели:

1. Помолете детето да запише нещата, които желае – това може да са вещи, които желае да притежава, активности, които иска да изпробва, роли, които иска да придобие.

2. На друг лист разчертайте таблица с три колони: Сега, По-късно, Ограничения. Помолете детето да разпредели своите желания в колоните Сега и По-късно според това доколко може да изпълни своите желания веднага или е необходимо да изчака определино обстоятелства, за да се случат. Например, ако детето е посочило, че желае да излезе да играе с приятели, вероятно може да изпълни това свое желание почти веднага без притеснение. Ако желае домашен любимец, нещата стават малко по-различни.

3. Помолете детето да помисли какво му е необходимо, за да може желанията от колона По-късно да се случат. Запишете тези неща в Ограничения. Това на практика са ресурсите, които ще са необходизи на детето, за да реализира своята мечтана цел. За някои желания – например, да има таблет или телефон, ще е необходимо да събере определена сума. За други – като да има домашен любимец – ще трябва да убеди своите родители. За трети – да кара кола – ще е необходимо да изчака да порасне, както и да изкара шофьорски курс.

4. Обсъдете кои от описаните в колона По-късно желания могат да се превърнат в реални цели. Да мога да ставам невидим е добро пожелание, но невъзможно за реализиране. Именно тук идва дискусията и изясняването на това какво представляват целите и как да ги дефинираме. Те трябва да са конкретни и измерими, реалистични и адекватни на възрастта и начина на живот на детето, да са обозрими като време за изпълнение и не на последно място – желани от самото дете.

 

Изтеглете безплатен темплейт по описания по-гору подход за определяне на цели:

Моята паричка. Учайствай в конкурса.
The Little Chief
The Little Chief
Моята паричка. Учайствай в конкурса.
The Little Chief

АБОНИРАЙ СЕ

За най-пълния бюлетин за детска финансова грамотност.