Научи

Начало » Научи » Образователни игри » Игра: Колко струва думата?

Игра: Колко струва думата?

Настоящата игра спомага за математическата ориентация в броене и пресмятане на пари. За да сметнем колко струва думата, е необходимо да съберем цената на всяка буква от нейния състав.

С подбора но по-лесни или по-сложни комбинации на детето се налага да научи стойността на отделните монети, да осмисли разликата между стотинка и лев и тяхното пресмятане.

В страниците на безплатния ресурс за изтегляне ще откриете макет на букви с предварително зададени стойности, както и празен – върху който сами може да поставяте различни монети и да променяте стойностите. Има предварително дефинирани думи, както и празен макет, в който да включите свои думи.

Моята паричка. Учайствай в конкурса.
The Little Chief
The Little Chief
Моята паричка. Учайствай в конкурса.
The Little Chief

АБОНИРАЙ СЕ

За най-пълния бюлетин за детска финансова грамотност.