Научи

Начало » Научи » Образователни игри » Игра: Нужди vs. Желания

Игра: Нужди vs. Желания

Какво е нужда и какво е желание? Това е един от първите финансови уроци, които децата още от предучилищна възраст е добре да възприемат.

Защото за изграждането на правилните финансови навици е важно не просто да разбираме разликата, а да я осъзнаваме като поведение. Това помага по-нататък да приоритизираме правилно разходите, да планираме, да поставяме и постигаме финансовите си цели.

В безплатния ресурс за изтегляне и разпечатване ви редлагаме игра, с която по забавен начин може да започнете разговора по темата при дете в предучилищна възраст.

Моята паричка. Учайствай в конкурса.
The Little Chief
The Little Chief
Моята паричка. Учайствай в конкурса.
The Little Chief

АБОНИРАЙ СЕ

За най-пълния бюлетин за детска финансова грамотност.