Научи

Начало » Научи » Образователни игри » Игра: Парично бинго

Игра: Парично бинго

Играта на бинго е универсален модел за научаване на какво ли не. Букви от различни езици, цифри – защо не и пари. За да се ориентират децата в различните номинали на монети и банкноти, трябва да добият опит с тяхното използване и разпознаване.

В безплатния ресурс за сваляне и разпечатване ще откриете макети на картончета за игра на бинго с предварително зададени стойности – български и еврови монети с различен номинал, както и празен макет – върху който сами може да поставяте произволни стойности.

Всеки играч избира по едно картонче – това е неговото игрално поле. В купа поставете монети с различна стойност – нека от всеки вид има по 3-4 монети. Започнете да теглите произволно от купата и да обявявате стойността на изтеглената монета. Децата проверяват своите картончета и задраскват, ако я имат. Играчът, който пръв успее да задраска всички квадратчета от своя картон, печели бингото.

Моята паричка. Учайствай в конкурса.
The Little Chief
The Little Chief
Моята паричка. Учайствай в конкурса.
The Little Chief

АБОНИРАЙ СЕ

За най-пълния бюлетин за детска финансова грамотност.