Научи

Начало » Научи » Образователни игри » Финансова грамотност за деца. Образователният комплект на издателство Carrot

Финансова грамотност за деца. Образователният комплект на издателство Carrot

Образователният комплект на издателство Carrot е насочен най-вече към ученици от основния етап на образование и включва 60 карти с полезна информация на достъпен език в няколко основни финансови направления, както и интересни казуси. Автор е Наталия Тодорова от The Little Chief – Финансова грамотност за деца.

В комплекта са засегнати 4 основни теми – пари, бюджет, банки и инвестиции. Картите започват с произхода на парите и видовете пари по света, защо парите менят своята стойност и какво е инфлация, как да разпознаем фалшивите пари, стигат и до криптовалути. Разгледани са елементите на семейния бюджет и неговото разумно управление, с обяснение какво е авариен фонд и защо е важно семейството да има спестявания за специални нужди, какво означава човек или компания да фалира. Ще откриете също теми за заплата, данъци, осигуровки, пенсии… Представени са основните услуги и продукти, които банките предлагат, както и темата за инвестиции със специално внимание на някои от най-популярните финансови активи.
„Финансовата грамотност е област, която се овладява постепенно и която не може да бъде обхваната в един образователен материал. Целта на този комплект е не просто да обясни базови понятия, но и да постави въпроса за финансовата грамотност на фокус в семейството. Да стимулира децата (а и възрастните) критично и аналитично да погледнат върху темата за личните финанси. Да формира у тях любопитство, самостоятелност, да ги накара да задават още въпроси.“, споделя Наталия Тодорова.
Моята паричка. Учайствай в конкурса.
The Little Chief
The Little Chief
Моята паричка. Учайствай в конкурса.
The Little Chief

АБОНИРАЙ СЕ

За най-пълния бюлетин за детска финансова грамотност.