Научи

Начало » Научи » Познаваме ли парите? » Видео: Как се създава монета?

Видео: Как се създава монета?

Българска народна банка има изключителното право да пуска в обращение български банкноти и монети. Те са законно платежно средство и задължително се приемат за плащания в пълната им номинална стойност без ограничения.

Монетата е метален паричен знак. Това е парче метал със строго определена форма, тегло, сплав и метал, която има функцията на законно платежно средство. Най-често формата е кръгла заради своята простота и удобство на пренасяне и съхранение, но по света са познати и други форми.

Монетата има лицева страна, на която се поставят номиналът, емитентът и други силволи, а също и обратна страна, на която обикновено са изобразени герб и лице на владетел. Ръбът на монетата, който се нарича гурт, е считан за третата й страна.

Българска народна банка емитира два вида монети – разменни и възпоменателни монети. И двата вида са законно платежно средство. Дизайнът на всяка монета се определя след провеждане на конкурс.

Вижте повече във видеото на БНБ:

Моята паричка. Учайствай в конкурса.
The Little Chief
The Little Chief
Моята паричка. Учайствай в конкурса.
The Little Chief

АБОНИРАЙ СЕ

За най-пълния бюлетин за детска финансова грамотност.