Научи

Начало » Научи » Познаваме ли парите? » Защитните елементи на банкнотите

Защитните елементи на банкнотите

Банкнотите и монетите на всяка държава се емитират от съответната национална централна банка. За българския лев БНБ е институцията, която има изключителното право да печата банкноти и да сече монети.

Дизайнът на всяка банкнотите се определя след конкурс, като специални работни групи и комисии заседават за това какви графични елементи, държавни символи и личности или обекти да бъдат изобразени върху тях. При създаването на банкнотите особено място заема и работата по тяхната защита от фалшифициране. Съвременните банкноти съдържат редица нива на защита, свързани с материалите и технологиите на печат, дизайнът, вградените скрити елементи и други.

Част от защитните елементи могат да се пипнат и видят с невъоръжено око. Сред тях можем да откроим следните често срещани защити:

  • За отпечатване на банкнотите се ползва специална хартия от памук, лен или други текстилни влакна или полимери. Тя е по-устойчива от обикновената хартия – изискване, важно за продължителността на живот на парите в обращение.
  • Релефният печат (интаглио печат) е доста често срещан елемент в изработката на банкнотите. Допълнителни релефни елементи често се използват и като функция за разпознаване за незрящи хора. При изработката на някои банкноти се използват и оптически вариращи мастила и други специални технологии на печат.
  • Водните знаци се виждат при разглеждане на банкнотата срещу източник на светлина. Те представляват знаци, символи или изображения, създадени в структурата на листа по време на производствения процес.
  • В дизайна на някои банкноти се включва и т.нар. регистър на погледа. Това са цифри, отпечатани частично на двете страни на банкнотата, които се допълват и виждат в цялост само срещу източник на светлина.
  • Осигурителните нишки се изработват от метал или полимер и се вграждат в тъканта на банкнотата.
  • Холограмните ленти или стикери променят своята цветност или показват скрити изображения при промяна на наклона.
  • Флуорисцентните влакна светят на ултравиолетова светлина.
  • Микротекстовете са скрити в основните изображения, като шрифтът им е толкова малък, че с невъоръжено око се вижда просто като оцветяване.

Допълнителни защитни елементи на банкнотите могат да се проверяват само със специално оборудване или в лабораторни условия.

Снимка: Image by ededchechine on Freepik

 

Моята паричка. Учайствай в конкурса.
The Little Chief
The Little Chief
Моята паричка. Учайствай в конкурса.
The Little Chief

АБОНИРАЙ СЕ

За най-пълния бюлетин за детска финансова грамотност.