1880 година възстановената българска държава приема „Закон за правото на резание монети в Княжеството“. На следващата година в Англия са изсечени първите...

повече информация