Конкурс за рисунка

Срокът за подаване на проекти по конкурса изтече

Задачата

Задачата в конкурса за рисунка е създаване на собствен проект на банкнота от съществуваща или въображаема валута.

Участникът трябва сам да измисли и изготви дизайна. Това означава не само да нарисува картина, но и да реши кой да е изобразен на банкнотата, с какъв номинал да бъде тя, какви задължителни компоненти да включи, какви отличителни знаци и защитни елементи да има и пр.

Рисунката е необходимо да представя само лицевата страна на банкнотата. Няма ограничение в използваните техники на рисуване, стига проектът да е изпълнен на ръка, без използване компютърна графика и софтуер.

В конкурса могат да участват деца от 6 до 12 години (включително). Всеки участник може да подаде само един проект.

Участието

Уважаеми родители, използвайте участието в този конкурс като възможност да обсъдите с децата теми, свързани с пари, спестяване, финансови навици. През творческата задача може да въведете разговора за историята на парите, техните функции, тяхната стойност.

За да изпратите проекта на своето дете, попълнете формата по-долу, като въведете коректно данните за контакт и качите изображение в добро качество на рисунката на вашето дете.

Всеки подаден проект минава проверка за допустимост, преди да бъде одобрен за участие в конкурса и публикуван в секцията за гласуване. 

верете се, че пазите оригиналния проект на хартия до края на конкурса и обявяването на победителите.

Журито

В допълнение на вота на публиката, журито в конкурса ще избере трима победители за първо, второ и трето място.

В своя избор и оценка на проектите журито ще се ръководи от критерии за оригиналност, творческо умение и детайл на изпълнение, демонстрация на познания относно функциите и графичното оформление на банкнотите.

Ирина Илиева

Ирина Илиева

Изпълнителен директор на Junior Achievement Bulgaria.

Светла Костадинова

Светла Костадинова

Изпълнителен директор на Института за пазарна икономика

Кристиян Костов

Кристиян Костов

изпълнителен директор на Darik Digital

Михаела Савова

Михаела Савова

Художник (Mika Sav), съосновател на LeaderClass

Ивайло Христов

Ивайло Христов

Дигитален артист, старши графичен дизайнер в УниКредит Булбанк

Наградите

първо място

Победител на публиката

първо място

Първо място на журито

първо място

Второ място на журито

първо място

Трето място на журито

първо място

Специална награда на Уникредит Булбанк

* Паричната награда ще бъде предоставена в детска дебитна карта или по банкова сметка на родителя/настойника